کنترول لوازم برقی با ESP8266


 دستگاه کنترول لوازم برقی با Wifi

در این مصحول از تراشه ESP8266  استفاده شده که دارای برد مفید ۳۰ متر در فضای بسته و برد نامی ۲۰۰ متر در فضای باز است.استفاده از چهار رله که به عنوال کلید های الکتریکی در مدار قرار می گیرند . برای ارتباط با دستگاه میتوان به نقطه اتصال بیسمی که محصول ایجاد میکند متصل شد که یک رمز قابل تغیرر دارد وسپس با نرم افزار انروید و یا ویندوزی به تنظیم کردن سیستم پرداخت فرایند کنترول از طریق اینترنت هم قابل کنترول هست

سورس میکرو به زبان های

BASCOM – AVR CodeVisionAVR – Arduino

به همراه PCB  در Altium

برنامه آنروید با Android Stadio

مهندس سجاد علی نیا ۰۹۳۰۴۹۰۷۵۲۲